آرشیو مطالب مرتبط با پلاسماجت بینی


پلاسما جت بینی ؛ جایگزین جراحی‌های تهاجمی و گران قیمت

سلامت نیوز: «بکش و خوشگلم کن!» این جمله مصداق بارز جهان امروز ماست. اطلاعات و آمارها نشان می‌دهد که در دو‌ دهه اخیر، میزان عمل‌ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو