آرشیو مطالب مرتبط با پلیس اطلاعات شهرستان


3 هفته پیش

شهادت رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه حین انجام مأموریت

شهادت رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه حین انجام مأموریت

عصر یکشنبه ۱۸ خردادماه سروان سیدکریم موسوی رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه به شهادت رسید. ادامه خبر

3 هفته پیش

شهادت رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه حین انجام مأموریت

شهادت رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه حین انجام مأموریت

رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه حین تعقیب سارقان دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پلی... ادامه خبر

3 هفته پیش

شهادت رئیس پلیس اطلاعات هویزه حینِ عملیات

شهادت رئیس پلیس اطلاعات هویزه حینِ عملیات

رییس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه یکشنبه شب در جریان تعقیب و گریز سارقان دچار سانحه شد و به درجه رفیع شهادت نائل شد. ادامه خبر

3 هفته پیش

شهادت رئیس پلیس اطلاعات هویزه در حین عملیات

شهادت رئیس پلیس اطلاعات هویزه در حین عملیات

رییس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه یکشنبه شب در جریان تعقیب و گریز سارقان دچار سانحه شد و به درجه رفیع شهادت نائل شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو