آرشیو مطالب مرتبط با پناهگاه سگ


1 هفته پیش

زندگی سگی 500 سگ در سوهانک تهران / گزارش + فیلم و عکس

زندگی سگی 500 سگ در سوهانک تهران / گزارش + فیلم و عکس

در پناهگاه سگ های بلاصاحب سوهانک از 500 سگ نگهداری می شود. به گزارش خبرنگار رکنا،از کنار پارک جنگلی سوهانک عبور می کنیم و و... ادامه خبر

1 هفته پیش

پناهگاه فقیرانه 500 سگ زاغه نشین تهران + فیلم

پناهگاه فقیرانه 500 سگ زاغه نشین تهران + فیلم

در پناهگاه سگ های بلاصاحب سوهانک از 500 سگ نگهداری می شود. به گزارش خبرنگار رکنا،از کنار پارک جنگلی سوهانک عبور می کنیم و و... ادامه خبر

1 هفته پیش

پناهگاه فقیرانه 500 سگ زاغه نشین تهران + فیلم

پناهگاه فقیرانه 500 سگ زاغه نشین تهران + فیلم

در پناهگاه سگ های بلاصاحب سوهانک از 500 سگ نگهداری می شود. به گزارش خبرنگار رکنا،از کنار پارک جنگلی سوهانک عبور می کنیم و و... ادامه خبر

تصویری


ویدئو