آرشیو مطالب مرتبط با پهباد هوشمند


پهپادی که از طریق ذهن قابل کنترل است

انگلیس پهباد جدیدی تولید کرده است که این پهباد از طریق ذهن و مغز کنترل می‌شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو