آرشیو مطالب مرتبط با پودمان


اجرای اولین تک پودمان دانشگاه علمی کاربردی برای سربازان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از اجرای اولین دوره تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سربازان در بهمن ماه خبر داد. به گزارش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو