آرشیو مطالب مرتبط با پیرتروئیدها


آفت کش های رایج خطر مرگ را افزایش می دهند

مطالعه اخیر نشان می دهد قرارگیری در معرض آفت کش های رایج ریسک مرگ به هر علت و مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهد. ادامه خبر