آرشیو مطالب مرتبط با پیشکسوت کشتی ایران


پیشکسوت کشتی ایران به دلیل کرونا بستری شد

متاسفانه بیش از ۶۰ درصد ریه این پیشکسوت کشتی ایران درگیر ویروس کرونا شده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو