آرشیو مطالب مرتبط با پیوستن استوارت پیرس به وست هم


مویس: جو کول یکی از گزینه‌های ما برای حضور در کادر مربیگری وست هم است

جو کول و وست هم، همیشه رابطه خوبی داشته‌اند. طرفداری- جو کول که فوتبالش را در آکادمی وست هم آغاز کرد، دو دوره برای این تیم به میدا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو