آرشیو مطالب مرتبط با چهارمحالی


3 روز پیش

انسان معاصر  در پس ماسک / روایت علی چهارمحالی از نمایشگاه "انسان‌های پیرامون" در گالری فرمانفرما

انسان معاصر در پس ماسک / روایت علی چهارمحالی از نمایشگاه "انسان‌های پیرامون" در گالری فرمانفرما

علی چهارمحالی گفت: پوشیدگی صورت کاراکترهای آثارم برای هر بیننده می‌تواند برداشت متفاوتی راجع به این افراد را به همراه بیاورد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو