آرشیو مطالب مرتبط با چهارمین شهید محراب


2 هفته پیش

شهید اشرفی اصفهانی مایه مباهات مردم کرمانشاه است

شهید اشرفی اصفهانی مایه مباهات مردم کرمانشاه است

حوزه/ مدیر مدرسه علمیه حافظین قرآن حاج شهبازخان کرمانشاه با بیان اینکه چهارمین شهید محراب مایه مباهات مردم کرمانشاه است، گفت: شهید... ادامه خبر

تصویری


ویدئو