آرشیو مطالب مرتبط با کارشناس خرید میدانی


استخدام کارشناس خرید میدانی و راننده وانت همراه با وانت در تهران

یک شرکت معتبر در استان تهران جهت تکمیل کادر خود به "کارشناس خرید میدانی" در سطح یک الی دو منطقه از تهران، "راننده وانت همراه با وا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو