آرشیو مطالب مرتبط با کارگران پتروشیمی


1 هفته پیش

ورود دادستان ایلام به موضوع کارگران پتروشیمی

ورود دادستان ایلام به موضوع کارگران پتروشیمی

 بر اساس مصوبه کمیسیون کارگری اخراج کارگران پتروشیمی منتفی اعلام شده این در حالی است که 60 درصد کارگرانی که به کار خود بازگشتند تا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو