آرشیو مطالب مرتبط با کالبد شکافی اجساد


571 کشته در استان سمنان + جزئیات

۵۷۱ جسد سال گذشته برای معاینه به پزشکی قانونی استان سمنان ارجاع شد.مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: ۵۷۱ جسد به وسیله پزشک پزشک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو