آرشیو مطالب مرتبط با کانال هواداری پرسپولیس


شکایت مهدی رسول پناه از برخی کانال های هواداری پرسپولیس

مدیرعامل سابق پرسپولیس از برخی کانال های پربازدید پرسپولیسی شکایت کرده است مهدی رسول پناه از برخی کانال های پرسپولیسی شکایت کرده ا... ادامه خبر