آرشیو مطالب مرتبط با کتاب صوتی هفت عادت مردمان موثر


1 هفته پیش

اگر در آغاز مسیر رسیدن به اهداف قرار دارید، خواندن این کتاب ها را فراموش نکنید

اگر در آغاز مسیر رسیدن به اهداف قرار دارید، خواندن این کتاب ها را فراموش نکنید

می‌گویند سخت‌ترین قدم اولین قدم است؛ اما کمتر کسی می‌گوید که بسیاری افراد اولین قدم را برمی‌دارند و چون اطلاعاتی از مسیر درست ندار... ادامه خبر

1 هفته پیش

اگر در آغاز مسیررسیدن به اهداف قرار دارید، خواندن این کتاب ها را فراموش نکنید

اگر در آغاز مسیررسیدن به اهداف قرار دارید، خواندن این کتاب ها را فراموش نکنید

می‌گویند سخت‌ترین قدم اولین قدم است؛ اما کمتر کسی می‌گوید که بسیاری افراد اولین قدم را برمی‌دارند و چون اطلاعاتی از مسیر درست ندار... ادامه خبر