آرشیو مطالب مرتبط با کرلینگ


ورزش کرلینگ و قواعد جالب آن

کرلینگ بازی گروهی ورزشی می باشد که بسیار سرگرم کننده است، این ورزش بین دو گروه روی سطحی مسطح و هموار یخی انجام می شود و در آن سنگ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو