آرشیو مطالب مرتبط با کرونا در پمپ بنزین ها جا خوش کرده است


ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات

مسئولان ادارات مکلفند از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط اداری و مراکز ارائه خدمات و واحدهای عملیاتی جلوگیری نموده و از ارائ... ادامه خبر