آرشیو مطالب مرتبط با کریم باوی در بیمارستان


3 هفته پیش

گلریزان برای کریم باوی در کرج

گلریزان برای کریم باوی در کرج

گروهی از همبازی های کریم باوی به دیدار او می روند. طرفداری، درشرایطی که کریم باوی در بستر بیماری است، حمید استیلی به همراه تعدادی... ادامه خبر