آرشیو مطالب مرتبط با کریم صفایی


رئیس سابق فدراسیون تیر و کمان تبرئه شد

صبح امروز (شنبه) حکم برائت و قرار موقوفی کریم صفایی رئیس سابق فدراسیون تیروکمان صادر شد. کریم صفایی رئیس سابق فدراسیون تیروکمان در... ادامه خبر

کریم صفایی، رییس سابق فدراسیون تیر و کمان تبرئه شد

 رییس سابق فدراسیون تیر و کمان که در آذر ماه سال 91 به دلیل برخی اتهامات از سوی دادگاه متهم خوانده شده بود، صبح امروز تبرئه شد صبح... ادامه خبر

تصویری


ویدئو