آرشیو مطالب مرتبط با کفاشیان در خصوص اینکه یعنی دلیل محرومیت


3 هفته پیش

علی کفاشیان: بازگشت من به فوتبال؟ در خانه نشسته ام و کاری با این مسائل ندارم؛ ممکن است رای  محرومیتم از حضور در فوتبال برگردد

علی کفاشیان: بازگشت من به فوتبال؟ در خانه نشسته ام و کاری با این مسائل ندارم؛ ممکن است رای محرومیتم از حضور در فوتبال برگردد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید که هنوز دلیل محرومیتش از سوی کمیته اخلاق برای او روشن نشده و همچنان در انتظار حکم کمیته استیناف... ادامه خبر

3 هفته پیش

علی کفاشیان: بازگشت من به فوتبال؟ در خانه نشسته ام و کاری با این مسائل ندارم؛ ممکن است رای  محرومیتم از حضور در فوتبال برگردد

علی کفاشیان: بازگشت من به فوتبال؟ در خانه نشسته ام و کاری با این مسائل ندارم؛ ممکن است رای محرومیتم از حضور در فوتبال برگردد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید که هنوز دلیل محرومیتش از سوی کمیته اخلاق برای او روشن نشده و همچنان در انتظار حکم کمیته استیناف... ادامه خبر

تصویری


ویدئو