آرشیو مطالب مرتبط با کف بینی


1 سال پیش

هشدار پلیس درباره بازار داغ رمالی در اینترنت

هشدار پلیس درباره بازار داغ رمالی در اینترنت

هنوز معلوم نیست اولین نفری که قصد داشت با جادو، رمالی یا فالگیری رویدادی را تغییر داده یا از آینده مطلع شود، چه کسی بود، اما قرن‌ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو