آرشیو مطالب مرتبط با کمخونی مینور والدین


کم خونی مینور والدین/ ویدئو

تالاسمی، نوعی اختلال ژنتیکی در خون و یکی از شایع ترین بیماری ها در ایران است و معمولا از پدر و مادری که ناقل ژن کم خونی هستند به ف... ادامه خبر

کم خونی مینور والدین

تالاسمی، نوعی اختلال ژنتیکی در خون و یکی از شایع ترین بیماری ها در ایران است و معمولا از پدر و مادری که ناقل ژن کم خونی هستند به ف... ادامه خبر