آرشیو مطالب مرتبط با کمپ های بازپروری


1 هفته پیش

عقیم سازی و سقط جنین اجباری؛ سیاست چین برای کاهش زاد و ولد مسلمانان اویغور

عقیم سازی و سقط جنین اجباری؛ سیاست چین برای کاهش زاد و ولد مسلمانان اویغور

عقیم سازی و سقط جنین اجباری؛ سیاست چین برای کاهش زاد و ولد مسلمانان اویغور... ادامه خبر

تصویری


ویدئو