آرشیو مطالب مرتبط با کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال


ارزان فروشی فدراسیون فوتبال به تلویزیون، حماسه ملی قلمداد شد

اسناد آخرین پرداختی صدا و سیما به فدراسیون نشان می دهد کمیته بازاریابی فدراسیون فعلی، در فروش حق پخش 4 بازی مقدماتی جام جهانی حداق... ادامه خبر

تصویری


ویدئو