آرشیو مطالب مرتبط با کنژوگه


ایمنی زایی واکسن مشترک ایران و کوبا در برابر جهش های شایع کرونا

واکسن کرونای « کنژوگه » محصول مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران است که در فصل تابستان قرار است به چرخه واکسیناسیون... ادامه خبر

تصویری


ویدئو