آرشیو مطالب مرتبط با کودکان زباله


یک سال از بخشنامه شهردار تهران برای منع زباله گردی کودکان گذشت / جوادی یگانه: شهر بزرگ است، زباله گردی کودکان ادامه دارد

محمد رضا جوادی یگانه ضمن تایید حضور کودکان اتباع در چرخه جمع آوری پسماند و تداوم به‌کارگیری آنها توسط برخی پیمانکاران شهرداری عنوا... ادامه خبر

تهران 5 هزار کودک زباله گرد دارد / فعالیت بین 11 تا 37 زباله گرد در هرمحله پایتخت

این آمار که چند روز پیش محمد رضا جوادی یگانه آن را در نشست خبری شهردار تهران اعلام کرد، نشان می دهد که نزدیک یک سال بعد از ابلاغ ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو