آرشیو مطالب مرتبط با کوسه تک چشمی


4 روز پیش

کوسه جهش ژنتیکی یافته تک چشمی

کوسه جهش ژنتیکی یافته تک چشمی

کوسه تک چشمی ماهیگیران اندونزیایی را وحشت زده کرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو