آرشیو مطالب مرتبط با کیتی هاوک


3 هفته پیش

آپولو ۱۴: ماموریتی که برنامه فضایی آمریکا را نجات داد

آپولو ۱۴: ماموریتی که برنامه فضایی آمریکا را نجات داد

۵۰ سال پیش، یعنی ۱۱ بهمن ماه ۱۳۴۹ ساعت ۴:۰۳ بعد از ظهر به وقت نیویورک، راکت ساترن ۵ از مجتمع پرواز «۳۹» پایگاه فضایی کندی پرتاب شد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو