آرشیو مطالب مرتبط با کیسه تبریز


استخدام آبدارچی در شرکت کیسه تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام کیسه تبریز شرکت کیسه تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارگر ساده و برق کار صنعتی در شرکت کیسه تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام کیسه تبریز شرکت کیسه تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارگر ساده، برق کار صنعتی و آبدارچی در کیسه تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام کیسه تبریز شرکت کیسه تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو