آرشیو مطالب مرتبط با کیمیا علیزاده و موضوع مهاجرت و پناهنده شدن


غفرانی، مدیرکل ورزش استان البرز: مهاجرت کیمیا علیزاده؟ این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنم

غفرانی در خصوص کیمیا علیزاده و مهاجرتش صحبت کرده است. طرفداری- مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در مورد مهاجرت کیمیا علیزاده، بانو... ادامه خبر