آرشیو مطالب مرتبط با کیومرٍ هاشمی


1 هفته پیش

علی کریمی از حضور در تلویزیون انصراف داد؛ این برنامه نمایشی است!

علی کریمی از حضور در تلویزیون انصراف داد؛ این برنامه نمایشی است!

نامزد حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال با تاکید بر این که برنامه در نظر گرفته شده نمایشی است و به صلاح فوتبال نیست از حضور در تلوی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو