آرشیو مطالب مرتبط با گذر فرهنگی


برزخ، بدتر از دوزخ

چهار سال پیش بود که سازمان بهداشت جهانی شعارش را این گونه تبیین کرد: بیایید حرف بزنیم و امسال هم شعار، ایجاد جهانی عادلانه و سالم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو