آرشیو مطالب مرتبط با گرفتگی شدید بینی


2 هفته پیش

لوزه سوم در کودکان و راهنمای زمان جراحی و مراقبت ها

لوزه سوم در کودکان و راهنمای زمان جراحی و مراقبت ها

جراحی لوزه سوم یکی از متداول ترین جراحی ها در میان کودکان به شمار می رود. لوزه سوم در کودکان نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها دارد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو