آرشیو مطالب مرتبط با گره کانوی


1 هفته پیش

(تصاویر) مساله ریاضی گره کانوی حل؛ دختری که در شش روز گره ۵۰ ساله کانوی را باز کرد!

(تصاویر) مساله ریاضی گره کانوی حل؛ دختری که در شش روز گره ۵۰ ساله کانوی را باز کرد!

"باز شدن " گره کانوی به دست لیزا پیکیریلو احتمالا به زنان بیشتری برای کار کردن در حوزه ریاضیات که در آن شکاف جنسیتی وجود دارد، انگ... ادامه خبر

1 هفته پیش

(تصاویر) گره کانوی باز شد؛ دختری که در شش روز گره ۵۰ ساله ریاضی "گره کانوی" را باز کرد!

(تصاویر) گره کانوی باز شد؛ دختری که در شش روز گره ۵۰ ساله ریاضی "گره کانوی" را باز کرد!

"باز شدن " گره کانوی به دست لیزا پیکیریلو احتمالا به زنان بیشتری برای کار کردن در حوزه ریاضیات که در آن شکاف جنسیتی وجود دارد، انگ... ادامه خبر

1 هفته پیش

(تصاویر) دختری که در شش روز گره ۵۰ ساله ریاضی را باز کرد!

(تصاویر) دختری که در شش روز گره ۵۰ ساله ریاضی را باز کرد!

"باز شدن " گره کانوی به دست لیزا پیکیریلو احتمالا به زنان بیشتری برای کار کردن در حوزه ریاضیات که در آن شکاف جنسیتی وجود دارد، انگ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو