آرشیو مطالب مرتبط با گروه تروریستی


1 هفته پیش

شاخه خراسان گروه تروریستی داعش به فهرست تحریم های سازمان ملل اضافه شد

شاخه خراسان گروه تروریستی داعش به فهرست تحریم های سازمان ملل اضافه شد

شورای امنیت سازمان ملل شاخه خراسان گروه تروریستی داعش را به فهرست تحریم های این سازمان اضافه کرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو