آرشیو مطالب مرتبط با گروه دارویی


2 هفته پیش

تحلیل آینده میان مدت گروه دارویی بورس + فیلم

تحلیل آینده میان مدت گروه دارویی بورس + فیلم

در چند وقت گذشته خبرهای بسیاری گروه دارویی را تحت تاثیر خود قرار داد. یکی از این خبرها صحبت بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه بود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو