آرشیو مطالب مرتبط با گروه رسانه ای پرسپولیس


تشکیل گروه رسانه ای در باشگاه پرسپولیس

مجید صدری به دنبال تشکیل گروه رسانه ای در باشگاه پرسپولیس است سرپرست باشگاه پرسپولیس به دنبال آن است با تعداد زیادی از خبرنگاران ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو