آرشیو مطالب مرتبط با گروه نساجی فرهی


5 ماه پیش

استخدام کارشناس حسابداری مالی آقا در گروه نساجی فرهی/تهران

استخدام کارشناس حسابداری مالی آقا در گروه نساجی فرهی/تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر حسابداری مالی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

5 ماه پیش

استخدام کارشناس حسابداری مالی آقا در گروه نساجی فرهی/تهران

استخدام کارشناس حسابداری مالی آقا در گروه نساجی فرهی/تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر حسابداری مالی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

6 ماه پیش

استخدام  کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

7 ماه پیش

استخدام حسابدار در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام حسابدار در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر حسابداری مالی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

7 ماه پیش

استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

9 ماه پیش

استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

11 ماه پیش

استخدام کارشناس حسابداری در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام کارشناس حسابداری در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

1 سال پیش

استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران

استخدام گروه نساجی فرهی گروه نساجی فرهی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو