آرشیو مطالب مرتبط با گزارش میدانی


گزارش میدانی: سرگردانی در مراکز واکسیناسیون: به دنبال دز دوم واکسن کرونا

شاید زیاد به چشم نیاید چون هنوز جمعیت زیادی هنوز دز اول واکسن را نزدند، جمعیت سالخورده‌ای متشکل از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و یا پ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو