آرشیو مطالب مرتبط با گمرک فرودگاه


سامانه اظهار ارز مسافری راه‌اندازی شد

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت: سامانه اظهار ارز همراه مسافری در فرودگاه امام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و م... ادامه خبر

گمرک: سامانه اظهار ارز مسافری راه اندازی شد

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت: سامانه اظهار ارز همراه مسافری در فرودگاه امام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو