آرشیو مطالب مرتبط با گوسفند با 2 سر


1 هفته پیش

عکس / این گوسفند 2 سر دارد / در ایلام مشاهده شد

عکس / این گوسفند 2 سر دارد / در ایلام مشاهده شد

برخی از حیوانات خلقت متفاوتی دارند که موجب تفاوت ظاهری آنها می شود. به گزارش رکنا ، یکی از حیوانات عجیب که دچار نقص در ظاهرش اس... ادامه خبر

تصویری


ویدئو