آرشیو مطالب مرتبط با گیاه ترادسکانتیا پالیدا


1 هفته پیش

گیاه برگ بیدی بنفش در چه شرایطی نگهداری شود؟

گیاه برگ بیدی بنفش در چه شرایطی نگهداری شود؟

شاید دلتان بخواهد که این گیاهان بنفش رنگ را در کالکشن گیاهان خانگی خود داشته باشید .گیاه قلب ارغوان به خانواده گیاهان عنکبوتی برمی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو