آرشیو مطالب مرتبط با گیاه نخل گربه


گیاه نخل گربه با چه شرایطی سازگار است؟

گیاه نخل گربه از پرطرفدارترین نخل های اپارتمانی است که تا حدود دو متر رشد می کند و برای جلوگیری از قهوه ای شدن برگهایش احتیاج به آ... ادامه خبر