آرشیو مطالب مرتبط با یارانه آدر ماه


زمان واریز اولین یارانه آذرماه

اولین یارانه آذر ماه در روز چهارشنبه هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. مبلغ این یارانه بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان است... ادامه خبر

تصویری


ویدئو