آرشیو مطالب مرتبط با ۲۲۰۰ دلار


1 هفته پیش

فروش کدملی برای دریافت دلار اوج گرفت!

فروش کدملی برای دریافت دلار اوج گرفت!

با آزاد کردن خرید ۲۲۰۰ دلار توسط بانک مرکزی، مجدد خرید و فروش کد ملی برای سود کلان از نوسانات نرخ ارز مجدد اوج گرفت. ادامه خبر

1 هفته پیش

بازار داغ خرید کد ملی برای دریافت دلار

بازار داغ خرید کد ملی برای دریافت دلار

با آزاد کردن خرید ۲۲۰۰ دلار توسط بانک مرکزی، مجدد خرید و فروش کد ملی برای سود کلان از نوسانات نرخ ارز مجدد اوج گرفت. ادامه خبر

تصویری


ویدئو