آرشیو مطالب مرتبط با ۲۷۰۰ ساله شهرستانک


شکسته شدن سرو 2700 ساله در البرز+عکس

رئیس بنیاد البرزشناسی از شکسته شدن سرو ۲۷۰۰ ساله شهرستانک استان البرز خبر داد. ادامه خبر

سرو ۲۷۰۰ ساله البرز شکست!

رئیس بنیاد البرزشناسی از شکسته شدن سرو ۲۷۰۰ ساله شهرستانک استان البرز خبر داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو