آرشیو مطالب مرتبط با ۵ فرودین


2 هفته پیش

دومین پرواز آزمایشی کپسول استارلاینر بوئینگ به علت مشکلات فنی به تعویق افتاد

دومین پرواز آزمایشی کپسول استارلاینر بوئینگ به علت مشکلات فنی به تعویق افتاد

بوئینگ برای دومین پرواز آزمایشی کپسول استارلاینر با مشکل جدیدی در اویونیک مواجه شده و به همین علت این ماموریت تا تاریخ ۱۳ فرودین ۱... ادامه خبر

تصویری


ویدئو