آرشیو مطالب مرتبط با 02126211800


1 هفته پیش

استخدام مسئول آر اند دی (تحقیق و توسعه) و مسئول فنی (صنایع غذایی) در البرز

استخدام مسئول آر اند دی (تحقیق و توسعه) و مسئول فنی (صنایع غذایی) در البرز

یک کارخانه تولیدی صنایع غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان ش... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مدیر کارخانه غذایی (رشته مدیریت یا صنایع غذایی) در البرز

استخدام مدیر کارخانه غذایی (رشته مدیریت یا صنایع غذایی) در البرز

یک کارخانه تولیدی صنایع غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان ش... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مسئول آر اند دی، مسئول فنی، مدیر کارخانه غذایی در البرز

استخدام مسئول آر اند دی، مسئول فنی، مدیر کارخانه غذایی در البرز

یک کارخانه تولیدی صنایع غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان ش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو