آرشیو مطالب مرتبط با 02136429297


استخدام اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک در دیار پلاستیک در تهران

استخدام دیار پلاستیک شرکت دیار پلاستیک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارگر وسط کار فنی در دیار پلاستیک در تهران

استخدام دیار پلاستیک شرکت دیار پلاستیک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک و کارگر وسط کار فنی در تهران

استخدام دیار پلاستیک شرکت دیار پلاستیک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو