آرشیو مطالب مرتبط با 02144980618


استخدام حراست با بیمه در کارخانجات نساجی خوی در تهران

استخدام کارخانجات نساجی خوی کارخانجات نساجی خوی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نمای... ادامه خبر

استخدام تکنسین فنی با بیمه در کارخانه تولیدی پوشاک نساجی خوی در تهران

استخدام کارخانجات نساجی خوی کارخانه تولیدی پوشاک نساجی خوی جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام کارشناس منابع انسانی و اداری از البرز و تهران

استخدام کارخانجات نساجی خوی کارخانجات نساجی خوی جهت تکمیل کادر خود از استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر

استخدام کارشناس منابع انسانی و اداری در کارخانجات نساجی خوی از تهران

استخدام کارخانجات نساجی خوی کارخانجات نساجی خوی جهت تکمیل کادر خود از استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید... ادامه خبر

استخدام کارشناس منابع انسانی و اداری در کارخانجات نساجی خوی از البرز

استخدام کارخانجات نساجی خوی کارخانجات نساجی خوی جهت تکمیل کادر خود از استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید... ادامه خبر